Zumba Kids - Sociedade Liceo de Noia

Horario da actividade
Luns e mércores, de 18:00 h a 19:00 h   (nenos 6 a 14 anos)

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Subir