Pandeireta - Sociedade Liceo de Noia

Horario da actividade:
Sábado, 15:30 h   (adultos novos 2016)
Sábado, 16:30 h   (Herbameira)
Sábado, 17:30 h    (Foliadeiras)
Sábado, 18:30 h  (A Subela)
Sábado, 19:30 h   (Pallaseca)
Sábado, 20:30 h (Boureo)
Sábado, 17:00 h   (Nenos novos)
Sábado, 17:30 h  (Todos os nenos)

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Subir