Labores - Sociedade Liceo de Noia

Horario da actividade:
Xoves, de 16:00 h - 18:00 h
Xoves, de 18:00 h - 20:00 h
Xoves, de 20:00 h - 22:00 h

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Subir