Guitarra - Sociedade Liceo de Noia

Horario da actividade:
Sábado, de 16:30 h a 17:30 h   (nenos)
               Sábado, de 17:30 h a 18:30 h   (iniciación nenos)
                 Sábado, de 19:30 h a 20:30 h   (iniciación adultos)
  Sábado, de 20:30 h a 21:30 h   (adultos)

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Subir