Debuxo e Pintura - Sociedade Liceo de Noia

Horario da actividade:
Xoves, de 16:30 a 17:30 h
Xoves, de 17:30 a 18:30 h
Xoves, de 19:00 a 20:00 h
Xoves, de 20:00 a 21:00 h

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Subir