Protocolo de prevención do Covid19 no Liceo de Noia


Todos os eventos do Liceo contarán cun protocolo de prevención do Covid19 elaborado para tal fin, e que podedes consultar facendo clic eiquí.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Subir