Aviso Legal -Sociedade Liceo de Noia

Sociedade Liceo de Noia  (en adiante Sociedade Liceo de Noia) como responsable da marca para internet Sociedade Liceo de Noia, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, informa:

- Sociedade Liceo de Noia
- CIF: G15027691
- Domicilio social: info@liceodenoia.com.
- Dominio: www.liceodenoia.com

Para comunicarse connosco, poñemos á súa disposición diferentes medios de contacto:

- Teléfono: 981 82 05 35
- Móbil: 698 16 57 13
- correo electrónico: info@liceodenoia.com
- O formulario de contacto


TERMOS e CONDICIÓNS DE USO

Ao acceder ao sitio Web ubicado na dirección www.liceodenoia.com(en adiante, o "Sitio Web"), que é propiedade de Sociedade Liceo de Noia e/ou a calquera das páxinas que a través do mesmo pode coñecer, o usuario asume o compromiso de seguir e cumprir os termos e condicións que se indicarán a continuación (en adiante os "Termos e Condicións"). En caso de que non estea de acordo cos Termos e Condicións rogámoslle que se absteña de empregar o Sitio Web.

PROPIEDADE INTELECTUAL

Os dereitos de propiedade intelectual do sitio Web www.liceodenoia.com e dos distintos elementos nel contidos son titularidade de Sociedade Liceo de Noia. Queda prohibida a reprodución, total ou parcial, distribución, comercialización ou transformación de calquera dos contidos da páxina webRESPONSABILIDADE POLO PROCESO E USO DOS CONTIDOS EN INTERNET

Sociedade Liceo de Noia non se responsabiliza do posible uso non apropiado  que terceiros realicen desta páxina Web, nin da información que a través dela transmitan a terceiros. O uso que destes poida facer o usuario e as eventuais consecuencias, danos ou prexuízos que puidesen derivarse, son da exclusiva responsabilidade do usuario. Sociedade Liceo de Noia resérvase o dereito de exercitar as accións legais que considere oportunas derivadas de calquera dos usos ilícitos por parte de terceiros dos contidos da súa páxina Web. A utilización non autorizada da información contida nesta Web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

SERVIZOS PRESTADOS A TRAVÉS DO PORTAL

Sociedade Liceo de Noia non se fai  responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que poidan acontecer ao sistema informático do usuario (hardware e software), os ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do usuario utilizado para a conexión aos servizos e contidos de Sociedade Liceo de Noia, ou debidos a un mal funcionamiento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

Sociedade Liceo de Noia resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa Web ou  na configuración e presentación desta.

Sociedade Liceo de Noia non garante a inexistencia de erros no aceso á Web, no seu contido, nin que este se atope actualizado, aínda que desenvolverá os seus mellores esforzos para, no seu caso, evitalos, subsanalos ou actualizar os contidos.

Tanto no aceso a esta Web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quen os realiza. O usuario será responsable de todas as accións que realicen co seu  identificador de usuario.

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES

Sociedade Liceo de Noia informa que este sitio web pode facer uso de cookies no navegador do cliente/usuario. "Mais infomación sobre Cookies"

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Subir